Welkom op de website van het project


’t Scharnier’t Scharnier verzorgt studieondersteuning aan huis bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen met kinderen in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, en de eerste graad secundair onderwijs, van de regio Brugge – Blankenberge.


Via studieondersteuning aan huis, aangeboden door studenten lerarenopleiding, maatschappelijk werk, toegepaste psychologie en sociale verpleegkunde, trachten we het schoolgebeuren een volwaardige plaats te geven binnen het gezin, en op die wijze de onderwijskansen van de kinderen en de jongeren te verhogen.


’t Scharnier werkt volledig gratis.


“‘Het leven zoals het is: de klas’, heb ik al in mijn vorige stages kunnen ervaren.
Van ‘Het leven zoals het is: het gezin’ heb ik nu kunnen proeven.
En die twee ervaringen samen hebben mij doen inzien dat een leerling veel meer is dan enkel wat hij is in de klas.”