alt bg

Gezocht: vrijwilligers

Gezocht: vrijwilligers voor de vereniging SPOOR Brugge

De vereniging SPOOR BRUGGE

Het letterwoord SPOOR Brugge, staat voor Samenwerking rond Preventie in het kader van Opvoeding en Onderwijs Regio Brugge. 
De vereniging wil, in samenwerking met de welzijns- en onderwijssector, haar steentje bijdragen om kinderen en jongeren maximale kansen te geven bij hun ontwikkeling. 
Dit willen we enerzijds realiseren door ouders en opvoeders de nodige ondersteuning te bieden bij het omgaan met de ontwikkeling van hun kinderen. 
Anderzijds willen we kinderen en jongeren die het moeilijk hebben, ook zelf bereiken en ondersteunen. We willen hen onder andere begeleiden tijdens hun schoolloopbaan. Want problemen voorkomen (of indien nodig vroegtijdig aanpakken) is nog steeds veel beter, dan ze later te moeten oplossen. 
 
Voor drie deelwerkingen van de vereniging SPOOR zijn wij op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers: 

Blink!, organiseert trajecten voor leerlingen en scholen uit het secundair onderwijs waarbij (opnieuw) tot verbinding komen, met zichzelf en zijn (school-) context, op de eerste plaats staat.
Netwerk Leerrecht biedt jongeren de mogelijkheid om zijn/haar schoolloopbaan tijdelijk los te laten om via een alternatief leertraject opnieuw vertrouwen te winnen. 
’t Scharnier, studieondersteuning aan huis bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen. 
 

Het vrijwilligerswerk heeft als hoofdzetel De Joert, Weidestraat 81, 8310 Assebroek. 
Het werkingsgebied is Brugge – Oostkust. De vrijwilliger spreekt met de contactpersoon van de werking af waar hij/zij wordt ingezet. 
 

Profiel van de vrijwilliger

 • Heeft voeling met de doelgroep.  
 • Is in staat om theoretische inzichten omtrent de doelgroep toe te passen.  
 • Is bereid zich te voegen naar de doelstellingen en de visie van de vereniging SPOOR Brugge.  
 • Staat open voor coaching.  
 • Sociaal geëngageerd. 
 • Kan in team werken.  
 • Heeft een open en respectvolle houding tegenover personen met een andere (thuis)cultuur, origine, taal, …  
 • Beschikt over een uittreksel uit het strafregister, model 3 (bestemd voor personen die werken met minderjarigen). 

 

Mogelijke taken voor de vrijwilliger
 
Het is de bedoeling de vrijwilliger flexibel in te zetten binnen de drie werkingen. Dit betekent dat hij/zij in overleg met de contactpersoon ingezet wordt voor taken die het beste bij hem/haar passen.  
 

Mogelijke taken voor BLINK!: 

Begeleiden bij: 

 • het ‘leren leren’ van leerstof voor toetsen en examens; 
 • het organiseren en structureren van cursussen; 
 • het op tijd leren maken en indienen van taken. 
 • Begeleiden bij het zetten van stappen naar zinvolle vrijetijdsbesteding. 
 • Het ondersteunen van de jongere om gemaakte afspraken vol te houden en na te komen. 
 • Samen met de jongere deelnemen aan (zelf) georganiseerde activiteiten. 
 • Andere taken op maat van het traject voor de jongere.  

Mogelijke taken voor Leerrecht: 

 • Begeleiding bij verplaatsing woonst-leerplek. 
 • Begeleiding op de werkvloer van de leerplek. 
 • Begeleiding van de voorbereiding van examens voor de examencommissie. 
 • Andere taken op maat van het jongerentraject. 

Mogelijke taken voor ’t Scharnier:  

 • Studieondersteuning aan huis bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen. 
 • Bij gezinnen die een andere vorm van ondersteuning kunnen gebruiken dan de reguliere qua duur en frequentie. 
 • Na de reguliere studieondersteuning verder contact houden met het gezin (buddy) in het kader van nazorg. 
 • Kinderen en jongeren toeleiden naar zinvolle vormen van vrijetijdsbesteding. 

 

De vereniging SPOOR biedt

 • Een vrijwilligerscontract.  
 • Een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. 
 • Een vergoeding voor verplaatsingsonkosten (andere kosten voortvloeiend uit het traject zijn vooraf bespreekbaar). 
 • Een vorming alvorens te starten. 
 • Permanente begeleiding door een vast contactpersoon. 
 • Regelmatige intervisiemomenten (individueel of in groep). 
 • Ontmoetingsmomenten met andere vrijwilligers. 

Heeft u interesse voor dit vrijwilligerswerk?
Neem contact op met Erik Haven via mail vrijwilliger@spoorbrugge.be of op het nummer 0473 26 36 81.